Servicehuset Tallgården

Servicehuset Tallgården med heldygnsomsorg.

Vid Servicehuset Tallgården med heldygnsomsorg och inom äldreomsorgen som helhet, strävar vi efter att ta hand om våra klienter på bästa sätt. Vi arbetar aktivt för att ge en individuell omsorg och omvårdnad. Vi vill att alla ska trivas hos- och med oss och få en plats i solen på ålderns höst.

ALL personal inom Äldreomsorgen har tystnadsplikt.

Tillsvidare boende på Servicehuset Tallgården är en behovsprövad service form. Du kan ansöka om tillsvidare boende av olika orsaker. Som exempel, upplevelse av ensamhets- och otrygghets känsla, sjukdom som gör att din vardag inte fungerar utan tillgång till vårdpersonal dag och natt.

Kontakta äldreomsorgsledaren, om möjlighet finns görs ett hembesök för att göra en plan, om du kommer direkt från sjukhus sker den första kontakten mellan äldreomsorgen och sjukhuset via äldreomsorgsledaren och ÅCS socialkurator för din räkning och med ditt medgivande.

En klientplan görs så snart som möjligt där dina servicebehov framgår.

Från och med 1.1.2023 beräknas avgifterna för tillsvidare boende på Servicehuset Tallgården med heldygnsomsorg (ESB), utgående från den högsta vårdklassen, avgiften baserar sig på klientens inkomster, därtill debiteras serviceavgift, måltidsavgift och hyra för eget rum med badrum.

Detta ingår i avgiften för Servicehuset Tallgården med heldygnsomsorg (ESB)
- Serviceavgift: klädservice, städning, tvätt och städmedel, wc-papper
- Hemserviceavgift: avgift för all vård och omsorg dygnet runt
- Måltidavgift: räknas per dygn och inkluderar alla måltider
- Hyra: el, vatten, avlopp, värme och sophantering ingår och tillgång till gemensamma utrymmen
Vid frånvaro görs avdrag per dygn för hemservice- och måltids avgift.
Avgifterna beslutas årsvis av kommunfullmäktige.

Dagsbesök
Du som är 65 år och äldre och bor i egen bostad är välkommen att besöka oss på dagtid för att till exempel äta lunch, delta i olika aktiviteter. Kontakta oss gärna innan ditt besök så sätter vi fram en tallrik om du vill äta med oss.
Har du anhöriga, vänner och bekanta boende på Servicehuset Tallgården är du självklart välkommen att besöka dem om personen önskar det.

Vi informerar i Sunds aktuellt om aktiviteter som vi har på Tallgården.

Servicehuset Tallgården

Servicehuset Tallgården

Servicehuset Tallgården

Lisafastersgränd 2