Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har sammanlagt 13 ledamöter. Kommunfullmäktiges ledamöter utses genom allmänna val vart fjärde år. 

Nuvarande kommunfullmäktige i Sund tillträdde den 1.1.2024. Nästa val till kommunfullmäktige sker hösten 2027.

Folkvalda politiker

För närvarande är Centern representerade med 5 ledamöter i kommunfullmäktige, Sunt för Sund 3 ledamöter, Obunden samling på Åland 3 ledamöter, Moderat samling för Sund 1 ledamot och Ålands Socialdemokrater 1 ledamot. Kommundirektören fungerar som sekreterare i fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande är i regel närvarande vid fullmäktiges möten. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Ordinarie ledamöter

Ek Tony, ordförande C
Karlsson Bengt, vice ordförande SFS
Eklund Susann, andra vice ordförade OBS
Lindqvist Christer C
Berglund Stefan OBS
Ekholm Mats C
Sirén Dick MSS
Blomqvist Ole SFS
Kortman Annika S
Mattsson Jack C
Järvinen Rickard C
Soroka Vitalii SFS
Carlsson Ann OBS

 

Ersättare  

Karlsson Dan C
Lindeman Fredrik C
Schütten Mia MSÅ
Berglund Jan-Erik OBS
Lindfors Björn C
Söderlund Ove OBS
Schütten Erik MSÅ