Hemservice och stödtjänster

Äldreomsorgen erbjuder hemservicetjänster och stödtjänster. De baserar sig på Äldrelag för Åland och LL om socialvård. ALL hemservice och alla stödtjänster är behovsprövade.

För dig som bor i eget boende i kommunen finns möjlighet till olika serviceformer.

Vid behov av hemservice eller stödtjänster kontaktar du själv eller en närstående kommunens äldreomsorgsledare, som bokar in ett hembesök för att tillsammans med dig och eventuella anhöriga gå igenom vilken service du har behov av och gör en skriftlig klientplan. Hembesök som är ett planeringsbesök är avgiftsfritt för klienten.

Så kallade stödtjänster är tjänster som är punkt insatser under en begränsad tid eller när du inte har behov av hemserviceavtal. Som stödtjänst kan du få bland annat bad-, klädvård-, och matservice, renbäddning och trygghetslarm. Avgifter för detta debiteras enligt äldreomsorgens avgiftstaxa.

Personer som får regelbunden hemservice, alltså fler besök per vecka och under en längre tid debiteras en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster, servicens art och omfattning, klientens betalningsförmåga samt på antal personer i hushållet.

Måltidsservice är en så kallad lågtröskel service som snabbt kan aktiveras.

Kommunens hemservice personal består till största delen av närvårdare. De hjälper till med grundvården samt vid andra vardagsrutiner där det finns behov av stöd. Till exempel med att duscha, ta på och av kläder, tvätta kläder, måltider, ge av läkare ordinerade läkemedel, med mera. ALL personal inom Äldreomsorgen har tystnadsplikt.

Du har rätt att ansöka om hemservice och stödtjänster om du är, ålders- eller förtidspensionär eller sjukskriven och inte klarar av att sköta din personliga omvårdnad, matlagning eller hemmets skötsel, förälder och ditt barn är sjukt och inte kan gå i dagvård.

Har du eller dina anhöriga frågor eller något ni funderar på, är ni välkomna att ta kontakt med Äldreomsorgsledaren.

Eventuella behov av anpassning i hemmet på grund av funktions nedsättning samt färdtjänst, hanteras av Kommunernas socialtjänst. Se menyfliken Kommunernas socialtjänst (KST)