Personalinformation

Ny på jobbet

Läs Välkommen till Sunds kommun - Information till nyanställda.

Styrdokument

Under fliken styrdokument hittar du bland annat Förvaltningsstadgan, Jämställdhetsplan och andra dokument som inte listas upp här.

Personalpolitiskt program.

Kommunens personalpolitiska program syftar till att upprätthålla en effektiv verksamhet och administration inom kommunen och att skapa enhetliga principer för personalfrågor och at därigenom öka trivseln bland personalen.

Val av arbetarskyddsrepresentanter

Se bilagan för - Val av arbetarskyddsrepresentanter till arbetarskyddskommissionen i Sunds kommun för mandatperiod 1.1.2022 - 31.12.2025

 

Arbetarskyddsprogram

Den allmänna målsättningen med arbetarskyddsprogrammet är en kontrollerad och planmässig arbetarskyddsverksamhet inom de olika verksamhetspunkterna i Sunds kommun.

Arbetarskyddskommissionens medlemmar:

Arbetarskyddschef Andreas Johansson

Arbetarskyddsfullmäktige för tjänstemän Alexandra Andersson och som ersättare Anna Karlsson

Arbetarskyddsfullmäktige för arbetstagare xx, suppleant i arbetarskyddskommissionen Ronja Vördgren och ersättare för arbetarskyddsfullmäktig Annika Öhman

Mera information om arbetarskyddet finns hos Arbetarskyddscentralen https://ttk.fi/sv

Likabehandlingsplan

Den gemensamma värdegrunden inom Sunds kommun är att alla människor har en plats i gemenskapen och att alla ska ha möjlighet att utföra en arbesinsats utifrån sina förutsättningar.

Friskvård

  • Personal friskvård
  • Tobakspolicy

Kollektivavtal

Kollektivavtalet hittar du på kommunförbundens hemsidor:

https://www.kommunforbundet.ax/kommunala-avtalsdelegationen/kollektivavtal

https://www.kommunforbundet.ax

https://www.kt.fi/sv

Observera att det finns skillnader mellan Åland och Finland i avtalen.