Sunds kommun

Vi välkomnar nya kommuninvånare.

Sund är en kommun med rik kulturhistoria och vacker natur. Kommunen är liten, men har ändå mycket att erbjuda dig som är ny invånare. Här finns ett bra serviceutbud och många attraktiva bostadstomter. 

Avståndsmässigt bor du nära centralorten Godby och cirka 20 kilometer från Mariehamn.

Bostad i Sund

Bostadssituationen i Sund är bra. Här finns både alternativ för dig som vill hyra och för dig som vill köpa.

Om du vill hyra bostad har kommunen idag cirka 36 st hyresbostäder att erbjuda. Dessutom finns bostadstomter i tre olika bostadsområden i Smedsböle och Prästö. Vid bostadsplaneområdet i Prästösund finns möjlighet till havsnära boende. 

Vänd dig till kommuntekniker Erik Nordback om du är intresserad av bostadstomter eller hyreslägenheter i Sund.

Dagvård och skola

Sunds kommun har ett daghem vilket är beläget i Tosarby. Tosarby daghem har tre avdelningar med plats för 52 barn från 9 månader till skolstart. Vid daghemmet ges avgiftsfri förundervisning 25h/vecka året innan skolstart. För närmare information om verksamheten kontakta daghemsföreståndaren.

Sunds skola i Finby är en lågstadieskola för klasserna 1-6. Högstadiet finns i Godby i grannkommunen Finström och är gemensamt för norra Ålands kommuner. Gymnasialutbildning och yrkesskolor finns i Mariehamn.