Utbildningsnämnden

 

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden utses av kommunstyrelsen och består av 5 ledamöter. Skoldirektören är föredragande i nämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör: barnomsorg, grundskola, fritidsverksamhet samt biblioteks- och kulturverksamheten.

Nämndens uppgift är att leda och stödja utvecklingen av nämndens samtliga ansvarsområden. Nämnden ger förslag till kommunstyrelsen om budget, taxor och avgifter samt bokslut och verksamhetsberättelser.  

Medlemmar

Järvinen Rikard, ordförande
Enholm Sofia, vice ordförande
Mattsson Henrik
Berglund Jan-Erik
Nyman Johanna

Ersättare

Mattsson Jack
Nikula Ninna
Berglund Tomr
Söderlund Ove
Weckman Linda