Stöd till ensamföretagare.

Stöd till ensamföretagare till följd av Coronakrisen. Sök direkt från Sunds kommun.https://www.sund.ax/sites/default/files/attachment/pinboard-message/ansokan_for_ensamforetagare_14.4.2020.pdf

Vandringsleder och skidspår

I Sund finns flera fina vandringleder och naturstigar.

I området kring Bomarsunds fästningsruiner har även museibyrån naturstigar vid Notvikstornet och på Prästö.

I Kastelholm finns Stornäset.

 

 

Skida på golfbanan

Vid Ålands golfklubb i Kastelholm drar man årligen upp skidspår på golfbanorna när det finns tillräckligt med snö.

Besök Facebooksidan Skida i Kastelholm för aktuell information om skidspåren

Publicerad 12.2.2018
Uppdaterad 26.8.2019