Vandringsleder och skidspår

I Sund finns flera fina vandringleder och naturstigar. Till dem hör den 13 kilometer långa Kyrkleden mellan Kastelholm och Bomarsund. Kyrkleden upprätthålls av Sunds IF.

I området kring Bomarsunds fästningsruiner har även museibyrån naturstigar vid Notvikstornet och på Prästö.

Mer information om vandringsleder och naturstigar i Sund hittar du på Visit Åland

Skida på golfbanan

Vid Ålands golfklubb i Kastelholm drar man årligen upp skidspår på golfbanorna när det finns tillräckligt med snö.

Besök Facebooksidan Skida i Kastelholm för aktuell information om skidspåren

Publicerad 12.2.2018
Uppdaterad 24.4.2018