Momsfri social service

Du är berättigad till momsfri social service om det är konstaterat att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom eller annan funktionsnedsättning kan vara orsaker till behov av hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll.

Även barnfamiljer kan ha rätt att utnyttja momsfri socialservice i olika skeden i livet. Servicen kan vara till exempel städning, matservice, snöskottning, gräsklippning, stödtjänster som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden.

Du som kund eller en anhörig kontaktar något av de företag som finns registrerade i din kommun och som erbjuder den typ av service som du är intresserad av.

Företaget gör upp ett serviceplan tillsammans med dig. Då serviceplanen görs, försäkrar företagets representant att din funktionsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg. Inga myndighetsbeslut krävs. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt.

Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration.

För närvarande finns följande företag registrerade hos Sunds kommun:

• Gladys Dammvippa, städtjänster, tel. 040 857 7817, e post gladys.dammvippa@gmail.com 

• Björkkö Ab

• Larisas Hemstäd tel. 0457 344 68 77, e post larisa6304@gmail.com

• Fint på Åland

• Skurborstens hushållsnära tjänster Öb, tel. 040 861 6942, skurborstens@outlook.com

• Trendum AB

• Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland, Hemtjänsts och Hemsjukvårds tjänster, tel. 018 527 065, monica.backman@folkhalsan.ax  https://www.folkhalsan.fi/vardochservice/servicetjanster/hemvard/hemtja…

• Firma Oscar Andersson, tel. +3584573441788, epost Oscar.Andersson2404@gmail.com. Tjänster: Fastighetsskötsel, underhåll, reparationer utomhusarbete

• StädAX, hemstädning, tel +358406800047, www.stad.ax 

Har du eller dina anhöriga frågor eller något ni funderar på, är ni välkomna att ta kontakt med Äldreomsorgsledaren.