Styrdokument

Styrdokumenten för Sunds kommun hittar du som bilagor.

 • Arvodesstadga 2023-2026
 • Jämställdhetsplan 2021
 • Likabehandlingsplan 2021 - 2024
 • Arbetarskyddsprogram 2018 - 2022
 • Handlingsprogram för hållbar utveckling 2012 - 2022
 • Integrationsprogram Sunds kommun 2023-2026
 • Verksamhetsstadga äldreråd 2021
 • Utbildningstadga 1.4.2021
 • Tobakspolicy i Sunds kommun
 • Vägplan för åren 2019 - 2029
 • Personuppgiftspolicy 2023
 • Kommundirektörsavtal
 • Personalpolitiskt program 1.8.2021 - 2023
 • Förvaltningsstadga 1.8.2021
 • Arbetarskyddsprogram 2023 - 2026
 • Internkontrollplan 1.1.2023
Publicerad 12.1.2021
Uppdaterad 31.1.2023