Stöd till ensamföretagare.

Stöd till ensamföretagare till följd av Coronakrisen. Sök direkt från Sunds kommun.https://www.sund.ax/sites/default/files/attachment/pinboard-message/ansokan_for_ensamforetagare_14.4.2020.pdf

Styrdokument

Här kan du bekanta dig med de styrdokument som är aktuella i Sunds kommun, se dokumenten under Bilagor.

  • arvodesstadga
  • förvaltningsstadga
  • handlingsprogram för hållbar utveckling 2012-2022
  • kommundirektörsavtal
  • kommunalt program för främjande av integration
  • personalpolitiskt program.
  • äldreomsorgsplan i Sunds kommun
  • tidigt ingripande, Plan som stöder arbetsförmågan
  • utbildningsstadga
  • arbetarskyddsprogram 2018-2022
Publicerad 8.3.2018
Uppdaterad 16.7.2020