Styrdokument

Styrdokumenten för Sunds kommun hittar du som bilagor.

 • Arvodesstadga 2022
 • Jämställdhetsplan 2021
 • Likabehandlingsplan 2021 - 2024
 • Arbetarskyddsprogram 2018 - 2022
 • Handlingsprogram för hållbar utveckling 2012 - 2022
 • Kommunalt program för främjande av integration 2016
 • Verksamhetsstadga äldreråd 2021
 • Utbildningstadga 1.4.2021
 • Tobakspolicy i Sunds kommun
 • Vägplan för åren 2019 - 2029
 • Personuppgiftspolicy 2020
 • Kommundirektörsavtal 2020 - 2023
 • Budget 2021
 • Personalpolitiskt program 1.8.2021 - 2023
 • Förvaltningsstadga 1.8.2021
 • Internkontrollplan 1.1.2023
Publicerad 12.1.2021
Uppdaterad 16.8.2022