Periodvård

Servicehuset Tallgården med heldygnsomsorg erbjuder möjlighet till periodvård. Under perioder kan det finnas behov av vård under begränsad tid.

ALL personal inom Äldreomsorgen har tystnadsplikt.

I dygnsavgiften för periodvård ingår, hyra, möbler, sängkläder, måltider, hemservice enligt behov, tillgång till bastuavdelning och lokalvård.

Periodvård kan beviljas under maximalt 30 dygn sammanhängande per kvartal. Om behovet kvarstår debiteras klienten hyra enligt hyresavtal, vårdavgift samt måltids- och serviceavgift.
Gällande närståendevårdares rätt till ledighet är upplägget ett annat och särskild plan uppgörs.

Periodvård kan komma i fråga vid exempelvis:
• närståendevårdares ledighet eller sjukdom
• sjukdom som gör att du behöver vård dygnet runt under en begränsad tid.
• anhörigs sjukdom

Du gör så här:
Kontakta äldreomsorgsledaren, om möjlighet finns görs ett hembesök för att göra en plan, om du kommer direkt från sjukhus sker den första kontakten mellan äldreomsorgen och sjukhuset via äldreomsorgsledaren och ÅCS socialkurator för din räkning och med ditt medgivande.

En klientplan görs så snart som möjligt där dina servicebehov framgår.

Har du eller dina anhöriga frågor eller något ni funderar på, är ni välkomna att ta kontakt med Äldreomsorgsledaren.