Kommunernas socialtjänst

Den 1.1.2021 när Landskapslagen om socialvård (2020:12)  och  Äldrelag (2020:19) trädde i kraft utför Kommunernas socialtjänst – KST, all socialvård och socialservice med undantag av äldreomsorg och barnomsorg.

Det innebär att KST handhar all socialservice för innevånare under 65 år bland annat;

Närståendevård

Bedömning av stödbehovet

Boendeservice, för personer med funktionsvariationer

Handikappservice

Färdtjänst, för samtliga åldersgrupper

Utkomststöd, för samtliga åldersgrupper

För mer information och kontakt uppgifter besök KSTs webbsida: https://www.kst.ax/ eller ring växel: 018- 532 833, vardagar kl. 9-15