Äldreomsorg

Äldreomsorgen regleras av Äldrelag (2020:9) för Åland och LL om socialvård (2020:12) men även av annan lagstiftning.

Äldreomsorgen i Sunds kommun leds av Äldreomsorgsledaren som arbetar med allt från ekonomi, vårdplatser, klientservice och utveckling av äldreomsorgen. Äldreomsorgsledaren ansvarar för alla delar av äldreomsorgen. Äldreomsorgsledaren tar emot anhållan om olika tjänster och servicebehov, utreder och fattar beslut.

Äldreomsorgens verksamhet innehåller flera olika delar, bland annat regelbunden eller tillfällig hemservice, stödtjänster och serviceboende med heldygns omsorg.

De olika tjänsterna riktar sig till den äldre befolkningen, handikappade och barnfamiljer som behöver hjälp i sitt hem för att klara vardagen. Alla typer av tjänster är behovsprövade och utgår från det individuella behovet.

Navet i äldreomsorgen i Sund är Servicehuset Tallgården med heldygnsomsorg (ESB). Här finns förutom boenderum även, äldreomsorgsledarens kontor, vårdpersonalens kansli och Tallgårdens kök. Från Tallgården utgår hemtjänst personalen och matservice transporter.

Servicehuset Tallgården med heldygnsomsorg, erbjuder boenderum, vård – och omsorg dygnet runt för äldre som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma och som har behov av vård och omsorg. Tallgården erbjuder även periodvård, samt dag- och natt vård. Här finns ansvarig närvårdare som ansvarar för det dagliga vårdarbetet, övrig vårdpersonal samt kökspersonal och lokalvårdare som alla strävar efter att ge god service. Även ÅHS Hemsjukvård finns tillgänglig flera gånger i veckan.

Dagtid är besökare välkomna till Tallgården för att ta del av husets utbud till exempel äta lunch i gemenskap, delta i aktiviteter eller evenemang som anordnas.

Det finns ett gemensamt Äldreråd för kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Mer information finns under menyrubriken Äldreråd

Har du eller dina anhöriga frågor eller något ni funderar på, är ni välkomna att ta kontakt med Äldreomsorgsledaren.

ALL personal inom Äldreomsorgen har tystnadsplikt.