Vägar

Vägplan för 2019-2029 Innehåll

  1. Syftet med vägplanen
  2. Definition av vägar
  3. Allmänt om kommunalvägar i Sund
  4. Bedömningssystem
  5. Kriterier för att en enskild väg ska klassas som kommunalväg
  6. Kriterier för att kommunalväg kan nedklassas till enskild väg
  7. Gator som kommunen sköter
  8. Enskilda vägar som kommunen har del i
  9. Underhållsåtgärder per väg under planeringsperioden