Gemensamma nämnder

Kommunen samarbetar om följande nämnder:

Räddningsnämnden

Kommunen har en representant i den gemensamma räddningsnämnden för Räddningsområde Ålands Landskommuner.

Sunds representant år 2024-2027 är Anders Jansson ordinarie och Karin Karlsson, ersättare.

Föredragande i nämnden är räddningschef vid Räddningsområde Ålands Landskommuner.

Lantbruksnämnden

Kommunens har en representant i den gemensamma lantbruksnämnden för Norra Åland.

Sunds representant är Annett Blomqvist, ersättare Robert Lindeman.

Föredragande i nämnden är lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes. 

Lantbrukskansliets information finns hos Finströms kommun under adressen https://www.finstrom.ax/lantbruk

  • räddningsnämnd, huvudman Jomala kommun och samarbetsparter är Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.
  • lantbruksnämnd, huvudman Finströms kommun och samarbetsparter är Sund, Finström, Geta, Saltvik och Vårdö.