Ålands räddningsmyndighet

Den nya räddningsmyndigheten har börjat verka sedan 1 maj 2024 och har fått namnet Ålands räddningsmyndighet.

 

Kontaktuppgifter till våra nya medarbetare Kalle, Ted och Tomas är;

karl.nordlund@jomala.ax tel 329 111, bitr räddningschef

ted.andersson@jomala.ax tel 329112, ledande brandinspektör

tomas.ahlqvist@jomala.ax tel 329113, brandinspektör

Vi önskar att Ni använder Er av endast växelnumret i fortsättningen.

lennart.johansson@jomala.ax, 329 132, räddningschef

thomas.mattsson@jomala.ax, 329 175, ledande brandinspektör/brandingenjör