Tomter

På Prästö finns tre lediga tomter. Se bilaga för närmare information. Vid intresse kontakta byggnadsinspektören.