Snöplogning

Snöplogning av privata infarter säsongen 2023-2024

Om snöplogning:

Hela vägen/infarten markeras med plogkäppar

Infarterna skall vara fria från fasta hinder, så som exempelvis uppstickande stenar

Infarternas minsta bredd är 3,2 meter

Infarternas fria höjd är minst 3,6 meter. Tänk på att snön tynger ner grenarna.

OBS, Vägar/infarter med bristfällig uppmärkning plogas INTE.

Snöplogningstaxa

Byggnadstekniska nämnden fastställde vid sammanträdet den 28.9.2023 § 72, Snöplogningstaxa för säsong 2023-2024

200€ inkl moms per väg/infart då avgiften erläggs före den 30.10.2023

310€ inkl moms per väg/infart då avgiften erläggs efter den 31.10.2023

(för att erhålla snöplogning för 200€ skall beloppet finnas på kommunens konto den 31.10.2023)

Extra beställd snöplogning debiteras skilt enligt självkostnadsprincipen.

Snöplogningsentreprenörer är Drängarna Ab och CK Gräv, Mats Mattsson och Christoffer Karlsson

Fakturor skickas automatiskt till dem som hade snöplogning säsong 2022-2023.
Beställ eller avbeställ snöplogning per epost info@sund.ax eller ring Mia +358 40 124 0773