Ålands hälso- och sjukvård

Ålands Hälso- och sjukvård ansvarar för all hälso- och sjukvård, deras mobila verksamhet Hemsjukvård(HSV) jobbar i nära samarbete med kommunens äldreomsorg. HSV besöker Servicehuset Tallgården flera gånger per vecka. Alla sjukvårds uppgifter som äldreomsorgens närvårdare utför är enligt uppdrag från HSV och övrig sjukvård.

För mer information följ länken; https://www.ahs.ax/patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar/hemsjukvarden/norra-alands-hemsjukvard