Prenumerationer

Kryssa i om du vill få information i ett e-postmeddelande när Sunds kommun publicerar nyheter, beslutsprotokoll eller upphandlingar. Allt du behöver göra är att ange din e-postadress.

Här kan du också avbeställa eller ändra dina prenumerationer.

Nyhetsbrev

Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 24.4.2018