Händer

Äldreomsorg

Hemservice och äldreboende

Sunds kommun erbjuder hemservice och olika stödtjänster. Serviceboende finns på Tallgården.

Mera information finns under flikarna Hemservice och äldreboende.

Socialvård

Kommunernas socialtjänst K.F. (KST) handhar all socialvård förutom äldreomsorgen

Mera information finns på KST hemsida.

Telefonväxel 018- 532 800

Epost info@kst.ax

Hemsida www.kst.ax