Vattenledningar

16.10.2020 Flera abonnenter har fortfarande problem med vattenkvalitén, att vattnet är grumligt. Ledningsnätet spolas successivt igenom och på flera punkter så har vattnent gått från grumligt till klart. Det kan ligga grumligt vatten kvar i de mindre ledningarna som leder till enskilda hus, trots att huvudledningen är okej. Därför så kan enskilda behöva ha vatten på en stund så att vattnet blir klart.

 

Avfallshantering

Kommunen är enligt lag skyldig att upprätthålla ett system för insamling av avfall från både privata fastigheter och fritidsfastigheter i kommunen. 

Grundprincipen för det kommunala systemet är att det ska vara självbärande. Kommunen tar dessutom beslut om riktlinjer för avfallshanteringen samt om taxor och eventuella undantag.

I dag köper kommunen tjänster för avfallshantering från Svinryggens Deponi Ab, som sköter om återvinningscentralen i Svensböle.

Återvinningscentralen håller öppet:

  • Tisdagar kl. 15.00-19.00
  • Helgfria lördagar kl. 10.00-14.00

Observera att fastighetsnära hämtning inte ingår i systemet. Avgift för fastighetsnära hämtning betalar du utöver kommunens taxa till anlitad entreprenör.

Se kartan för närmare vägbeskrivning.

Sund

Publicerad 14.2.2018
Uppdaterad 2.1.2020