Institutionsvård

Oasen boende- och vårdcenter kf, tidigare kallat De Gamlas Hem, är ett institutionsboende där Sunds kommun har två platsandelar.

Institutionsvård är en typ av boende som erbjuds personer med mycket höga vårdbehov. Speciellt gällande medicinsk vård, samt specialvård vid demenssjukdom eller psykisk ohälsa.

Kriterier för långvarig institutionsvård, se bilaga.

Målsättningen inom äldreomsorgen är att vård och omsorg alltid skall ges utgående från det individuella vårdbehovet.
Institutionsvård är behovsprövat.
Har du eller dina anhöriga frågor eller något ni funderar på, är ni välkomna att ta kontakt med Äldreomsorgsledaren.

För information om Oasen boende- och vårdcenter, besök deras hemsida https://www.oasen.ax/