Vattenledningar

16.10.2020 Flera abonnenter har fortfarande problem med vattenkvalitén, att vattnet är grumligt. Ledningsnätet spolas successivt igenom och på flera punkter så har vattnent gått från grumligt till klart. Det kan ligga grumligt vatten kvar i de mindre ledningarna som leder till enskilda hus, trots att huvudledningen är okej. Därför så kan enskilda behöva ha vatten på en stund så att vattnet blir klart.

 

Fritid

Fritidsledaren har semester 29.06-20.07.2020

 

Fritidsledarna på Åland samarbetar med olika föreningar för en aktiv fritid för alla barn och ungdomar i årskurs 1-9. Kommunen har en heltidsanställd fritidsledare.

Fritidsledarna arrangerar många olika typer av aktiviteter, främst under skollov och helger.

Till exempel:

  • skiddagar
  • temadagar till Sverige
  • discosimning
  • olika dagsarrangemang på hemmaplan efter säsong.

Information ges regelbundet till alla elever i skolorna.

Publicerad 12.2.2018
Uppdaterad 25.6.2020