Sund i siffror

Geografiskt ligger Sunds kommun i den nordöstra delen av fasta Ålands med en landareal på 112 km2

I kommunen finns 30 byar och enstaka hemman.

Invånartalet den 31.12.2022 var 1 001 personer, 500 kvinnor och 501 män.
Fördelning efter ålder; 0 - 17 år 185 (18,5%), 18 - 64 år 535 (53,4%) och 65+ 281 (28,1%).

Den totala folkmängden på Åland var 30 359 personer (källa: ÅSUB).

Nationallandskap i Finland

År 1993 blev Sund utsedd till ett av 27 nationallandskap i Finland tack vare bygdens många forn- och kulturminnen. Sevärdheterna i Sund hör också till de mest besökta på hela Åland. Här finns bland annat Ålands enda slott i Kastelholm samt Bomarsund med en fästningsruin från den ryska tiden. Även Ålands största kyrka hittar du i Sund, den är från 1200-talet.

Näringsliv

Sund är Ålands mesta turistkommun. Kastelholms slott med omnejd och Bomarsunds fästning har en stor ström av besökare årligen. Idag hittar du det största antalet arbetsplatser i kommunen inom servicenäringarna. Det finns också många småföretagare inom jordbruket, byggnadsbranschen och turistnäringen. Till de största arbetsgivarna hör Sunds kommun.

Industriområde

Kommunen har ett detaljplanerat industriområde i Svensböle, direkt intill landsväg nummer 2. Där huserar idag tre företag samt kommunens återvinningscentral (ÅVC) för mottagande av avfall. Till området finns möjlighet att ansluta kommunalteknik. 

Företagare som är intresserade av mark och etablering i kommunen är välkomna att kontakta kommundirektör Andreas Johansson.

Föreningar och fritidsverksamheter

Fritidsledarna på Åland samarbetar med olika föreningar för en aktiv fritid för alla barn och ungdomar i årskurs 1-9. Sunds kommun har ett samarbete med Finströms kommun om gemensam fritidsledare.

Dessutom finns ett flertal aktiva föreningar som bedriver fritidsverksamhet i kommunen. 

Bibliotek

Biblioteket i Finby ordnar ofta utställningar av olika slag och ibland intressanta föreläsningar. Du kan också använda bibliotekets publika dator för att surfa eller söka efter intressanta böcker. Biblioteket är Meröppet bibliotek kl. 09.00-21.00.

Närmare information om vår service hittar du här på vår hemsida under de specifika rubrikerna.

Välkommen till Sund!