Trygghetslarm

Trygghetslarm är en av äldreomsorgens stödtjänster som möjliggör hemmaboende. Trygghetslarmet är avsett för personer som bor hemma och löper risk för fall eller känner sig otrygg i hemmet. Trygghetslarm är behovsprövat.

För att få tillgång till trygghetslarm går till så här:

Skriftlig anhållan görs på särskild blankett, blanketten kan fås från äldreomsorgsledaren eller skrivas ut från kommunens webbsida.

Äldreomsorgsledaren gör utan dröjsmål ett hembesök och beviljar trygghetslarm efter behovsbedömning. Besöket är avgiftsfritt.

Äldreomsorgsledaren beställer trygghetslarm via telefonbolaget.

Klienten betalar själv en månadsavgift (enligt prisuppgifter fr.o.m. 1.1.2023 är månadsavgiften 30,05€).
Kommunen betalar inkopplingsavgift och en engångsavgift för hyra av nyckelskåp.

När hemservicepersonal åker till klienten i samband med ett trygghetslarm, faktureras besöket enligt kommunens gällande avgifts taxa för tillfällig hemtjänst.

Har du eller dina anhöriga frågor eller något ni funderar på, är ni välkomna att ta kontakt med Äldreomsorgsledaren.