Bomarsunds besökscentrum

I besökscentret hittar besökaren berättelser om Bomarsunds historia och inspiration att själv göra upptäckter bland ruinerna av den en gång mäktiga fästningen. Här får de tysta ruinerna en berättarröst. Lyssna och hör musiken från en midsommardans som sedan drunknar i kanonernas dundrande.

Besökscentret fungerar som portal till det vidsträckta området, med diverse ruiner efter försvarsanläggningar och Ålands första stadsliknandemiljö, Skarpans. Två vandringsleder tar besökaren till områdets intressantaste sevärdheter, inklusive begravningsplatserna på Prästö, huvudfästet, försvarstornen samt magnifika utsikter över området och det närliggande skärgården.

Bomarsunds besökscentrum