Deponering

Återvinningscentralen.

Till återvinningscentralen, som sköts av Svinryggens Deponi AB, kan hushåll och fritidsfastigheter lämna:

  • 5 stycken 200 liters säckar med brännbart hushållsavfall (1m3) per månad
  • kartong och papp
  • glas
  • plast: bygg- och ensilageplast, plastmöbler
  • metall
  • problemavfall
  • träavfall: rent eller ytbehandlat trä, impregnerat trä ska sorteras
  • däck
  • elektronik

Till mottagningshallen kan du också lämna in möbler, elektronik och byggmaterial som är i gott skick och kan vara till nytta för andra. Personalen på återvinningscentralen har rätt att granska materialet innan det förs in till mottagningshallen.

Du hittar till återvinningscentralen genom att från Sundsvägen köra in på Domarbölevägen. Sväng höger vid första vägskälet och kör rakt fram tills du ser centralen till vänster. För närmare vägbeskrivning se kartan som finns i menyn Avfallshantering.

Batterier lämnas till återvinningscentralen.

I vissa batterier finns det miljöfarliga tungmetaller. Tungmetaller är extra viktiga att fasa ut ur kretsloppet för många anses vara särskilt miljöfarliga. Slänger du ett batteri som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium i soporna, går tungmetallen ut i luften när soporna bränns och sen vidare in i ekosystemet till djur och natur. Där stannar de kvar. Det betyder alltså att om du äter kött eller fisk som utsatts för till exempel kvicksilver, bly eller kadmium, så förs tungmetallerna över till din kropp. Det är en av anledningarna till att det är så viktigt att gå till återvinningen med dina batterier.

Man brukar dela upp småbatterier i två grupper. Engångsvarianten är de ”vanliga” lösa batterierna som du sätter i och tar ur ficklampor, fjärrkontroller, väckarklockor eller leksaker. När de är slut ska de lämnas in till återvinning på återvinningscentralen eller i butik.

Uppladdningsbara batterier är de som sitter i din smartphone, surfplatta, eltandborste, borrmaskin eller kamera, till exempel. Alla prylar som går att ladda upp, helt enkelt. När batteriet inte går att ladda längre räknas hela prylen som el-skrot och ska alltså lämnas i för återvinning på återvinningscentralen.

Ta hänsyn till naturen och miljön och lämna inte batterier på andra ställen än var dom hör hemma och tänk på att det då är någon annan som måste städa upp efter dej, tack.

Batterier får inte lämnas till återvinningsstationerna då de klassas som farligt avfall.

Återvinningscentralen är öppen Tisdagar 15 - 19 och helgfria Lördagar 10 - 14. Tiderna finns även på baksidan av renhållningskortet.