Klientombudsman

Klientombudsmannen hjälper dig om du är missnöjd med den socialvård du fått och tar även emot kritik och synpunkter. Ditt ärende kan handla om exempelvis barnskydd, utkomststöd, äldreomsorg, service för personer med funktionsnedsättning eller missbrukarvård. Klientombudsmannen fattar inte egna beslut och kan inte ändra på myndigheternas beslut, samt ta ställning till fel eller försummelser.

Kontakta klientombudsmannen om du behöver råd och hjälp i frågor som gäller klienters rättigheter inom socialvården.

På Åland finns klientombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet.

Lagstiftning som reglerar klientens ställning och rättigheter och klientombudsmannens arbete.
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården(2000/812)
Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
Landskapslag (2020:12) om socialvård
Finlands grundlag(1999/731)

Kontakt och mer information
Ålands Ombudsmannamyndighet telefon 018-25267, telefontid måndag – fredag klockan 9.00-11.00 eller

Mer information om klientombudsmannen hittar du hos Ålands Ombudsmannamyndighet