Avgifter och fakturering

Avfallssystemet är uppdelat i två delar:

 1. Grundavgift (ekoavgift)

  Grundavgiften gäller alla fastigheter i Sunds kommun, oberoende om de är bebodda eller ej. Grundavgiften ska täcka upprätthållandet av kommunens avfallssystem inklusive information och administration.

   
 2. Taxor

  Kommunfullmäktige fastställer årligen taxor för avfallshantering. Taxorna är uppdelade enligt personer/fastighet, med eller utan kompost, samt enligt interna fritidshus (ägaren bor i kommunen) och externa fritidshus (ägaren bor i en annan kommun). För interna fritidshus debiteras endast ekoavgiften.

I faktureringen ingår grundavgift och taxa som är beräknad utgående från antalet mantalsskrivna personer i fastigheten per den 1:a januari varje nytt år.

Håll dina uppgifter uppdaterade

För att undvika fel i fakturorna är det viktigt att du snarast informerar kommunen om ändringar för exempelvis:

 • antal personer
 • ägarbyten
 • anskaffning av kompost

Undantag i avgiftssystemet

Det finns vissa undantag i avgiftssystemet. Dessa gäller:

 • Boende på Tallgården

  Då debiteras inte dubbel avgift, utan endast ekoavgift för fastighet som inte är i bruk.

   
 • Obeboeliga fastigheter

  Du kan ansöka om befrielse från avgift om din fastighet är obeboelig med blanketten "Anmälan om att byggnad inte används år 2024". Fastigheten kontrolleras då av byggnadsinspektören. Ansökan görs årligen.

Observera! Vid fastighetsöverlåtelse ingår betald avfallsavgift i överlåtelsen, det vill säga taxan återbetalas ej.

Befrielse från avgift

Anhållan om rättelse eller befrielse från avgift ska du göra med blanketten "Anhållan om rättelse för renhållningsavgift Sunds kommun" per e-post till info@sund.ax, eller skicka den till Sunds kommun, Norra Sundsvägen 361, 22520 Kastelholm.

Observera att du bör lämna in din rättelse innan förfallodagen på fakturan. Det går också bra att skicka en fritt formulerad ansökan, men uppgifter som efterfrågas i blanketten ska vara dom samma.

Kontakta kommunens byråsekreterare om du har frågor angående din faktura.