Tosarby daghem

Tosarby daghem

Sunds kommun har ett daghem beläget i Tosarby, Kastelholm. Daghemmet har sammanlagt 52 barnomsorgsplatser fördelade på tre avdelningar, Solsidan (barn 0-3 år), Stjärnåsen och Sjöbacken (barn 3-6år). Daghemmet har ca 15 i personalen inklusive ett eget kök.

Vid daghemmet finns både hel-, del- och halvtidsplatser. Daghemmet är öppet måndag till fredag kl. 07.00–17.00 Sommartid är daghemmet är stängt fyra veckor i juli. Två dagar under verksamhetsåret är daghemmet stängt för verksamhetens planering.

Sunds barnomsorg är en del av Norra Ålands utbildningsdistrikt och samarbetar nära med distriktets speciallärare i barnomsorg och skolpsykologerna för landskapet Åland. Daghemmets föreståndare är ansvarig för verksamheten och kan svara på frågor om bl.a. verksamheten, barnomsorgsansökningar, avgifter och hemvårdsstöd. 

Barnomsorgens verksamhet

Barnomsorgen på Åland lyder under Landskapslag för barnomsorg och grundskola (2020:32). Utifrån lagen och FNs barnkonvention har Läroplan för barnomsorgen (2022) utformats.

I daghemmets arbetsplan samt dess bilagor hittar du en beskrivning hur läroplansgrunderna förverkligas i praktiken vid Tosarby daghemmet.

Daghemmets verksamhetsperiod sträcker sig från 1 augusti till 31 juli följande år.

Förundervisning är en skolförberedande verksamhet året innan läroplikten träder i kraft, vilken är integrerad i daghemsverksamheten och är avgiftsfri om 25h/vecka.

Ansökan om barnomsorgsplats

För att ansöka om barnomsorgsplats ska du lämna in en skriftlig ansökan. Kommunen beviljar sedan barnomsorgsplats enligt Landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32).

Under vårvintern annonserar vi i kommunens infoblad när det är dags för den allmänna ansökningstiden för den kommande höstens barnomsorgsbehov. Du kan naturligtvis ansöka om barnomsorgsplats när som helst under året men det underlättar dock vår planering av en bra barnomsorg om du meddelar om ditt behov i god tid.

Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten som du hittar under Bilagor på denna sida Det ifyllda dokumentet skickas till alexandra.andersson@sund.ax, ges direkt till daghemmet eller per post till Tosarby daghem, Solängsvägen 12, 22520 Kastelholm

Inskolning

Vid Tosarby daghem använder vi aktiv tredagarsinskolning för de äldre barnen och en femdagars inskolning för de yngsta barnen. Varje barn är unikt och inskolningen diskuteras och planeras tillsammans mellan vårdnadshavare och avdelningspersonalen.

Avgifter

Avgifterna gäller från första inskolningsdagen enligt fastställd barnomsorgstaxa och uppdateras årligen. Avgiften grundar sig på familjens storlek och gemensamma inkomster för vilka man fyller i en skild blankett.