Bygga och bo

Bygga bostad

I Sund finns tre planerade bostadsområden i byarna Sundby, Smedsböle och Prästö. Vid bostadsplaneområdet i Prästö finns möjlighet till havsnära boende. I Smedsböle och på Prästö finns lediga tomter.

Hyra bostad

Om du vill hyra bostad har kommunen idag cirka 36 hyresbostäder att erbjuda. 

Mer information

Kontakta Erik Nordback eller Andreas Johansson om du är intresserad av bostadstomter och Erik Nordback eller Mia Schütten om du är intresserad av hyreslägenheter i Sund.