Renhållningstaxa

Renhållningstaxa 2024

Priserna är inklusive moms 24 %

Personer/fastighet Med kompost Utan kompost
1 141,00 229,00
2 181,00 348,00
3 289,00 437,00
4 eller fler 357,00 504,00
Grundavgift, Ekoavgift och Fritidshus interna 60,00 60,00
Fritidshus externa 141,00 218,00
     

Expeditionsavgift för handläggning gällande befrielse från avfallstaxa är 30 euro.

Felaktig faktura?

Om din faktura innehåller felaktiga uppgifter ska du lämna in en anhållan om rättelse innan förfallodagen. Det gör du genom att fylla i blanketten "Anhållan om rättelse för renhållningsavgift". Skicka blanketten per post eller e-post till info@sund.ax Du kan också skicka en fritt formulerad anhållan om rättelse.