Hushållsvattenprover

I bilagorna finns de senaste analysrapporterna på dricksvattenprov tagna i Sunds kommuns ledningsnät.

Senaste provtagningar Sunds kommun (Prästö) och Västra Sunds vatten (Finby) 26.4.2023. Rapporterna finns som bilagor för den som är intresserad.