Äldreråd

Från och med 1.1.2021 enligt § 10 i Äldrelag ska det finnas Äldreråd i varje kommun. Äldrerådet kan vara gemensamt för flera kommuner. Kommunstyrelsen utser äldrerådets medlemmar. Medlemmarna i rådet ska representera den äldre befolkningen i kommunen eller kommunerna.

Äldrerådet utgör ett kommunalt rådgivande organ som avses i kommunallagen (31a §). Rådet kan till skillnad från t.ex. en kommunal nämnd inte fatta förvaltningsbeslut. Till äldrerådets uppgifter hör att ge utlåtanden i ärenden som handläggs i kommunen och som har betydelse för den äldre befolkningen. Äldrerådet kan även ge utlåtanden om andra myndigheters beslutsfattande som berör den äldre befolkningens livsvillkor. 

De Norråländska kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö har tillsammans bildat ett gemensamt Äldreråd.

Värdskapet för det gemensamma äldrerådet sköts turvis av kommunerna. Under 2023 är Finströms kommun värd för äldrerådet.

Sunds medlemmar 2023 i Norra Ålands Äldreråd är Ulla-Britt Dahl och Sture Blomqvist.

Äldrerådets protokoll publiceras på kommunens webbsida.