Stöd till ensamföretagare.

Stöd till ensamföretagare till följd av Coronakrisen. Sök direkt från Sunds kommun.https://www.sund.ax/sites/default/files/attachment/pinboard-message/ansokan_for_ensamforetagare_14.4.2020.pdf

Sunds bibliotek

Sunds bibliotek

01.06 öppnar biblioteket igen.
För att Sunds bibliotek skall vara en trygg mötesplats så tänk på detta då du besöker biblioteket :
Sprita händerna vid ingången till biblioteket och håll avstånd.
Känner du dig sjuk, så hoppas jag att vi ses en annan gång.

Välkomna till biblioteket !

Från Sunds bibliotek på Sundsvägen 1158 i Finby kan du låna böcker, tidskrifter och ljudböcker.

Låneregler

Lånetiden är normalt fyra veckor, men på tidskrifter är lånetiden två veckor.
Ditt lånekort från Sunds bibliotek kan du också använda på alla andra åländska bibliotek. 
Bibliotekskortet är kostnadsfritt.
För att få ett bibliotekskort måste du visa giltig legitimation.
Förlorat kort ersätts med nytt mot avgift, 2 euro för vuxna, 1 euro för barn.
Ta alltid med kortet till biblioteket när du ska låna.
Anmäl direkt till biblioteket om du tappat ditt kort så att det kan spärras.
Adress- eller namnändring ska meddelas till biblioteket.
Låntagaren ansvarar för att obehöriga inte kommer över kortets PIN-kod.

På biblioteket finns även två besöksdatorer som både barn och vuxna
kan använda.

Ansvar för lånade medier

Låntagaren ansvarar för att de böcker och andra medier som lånats återlämnas senast på angiven förfallodag.
Låntagaren ansvarar för medierna till dess att de avregistrerats.
Om medierna inte återlämnas är låntagaren skyldig att ersätta biblioteket till det schablonbelopp som fastlagits.
Låntagaren är också skyldig att ersätta medier som skadats under lånetiden.
Om låntagaren inte följer lånereglerna har biblioteket rätt att dra in lånekortet.

Spara el - låna en energimätare

Förutom böcker kan du just nu låna en el-energimätare på Sunds bibliotek. Utlåningen gör biblioteket i samarbete med Ålands Elandelslag (ÅEA). Så passa på att testa hur mycket dina el-apparater i hemmet förbrukar. När du blir medveten om förbrukningen blir det förhoppningsvis också lättare att spara el-energi. Mätaren är mycket lätt att använda. Lånetiden är en månad.

Mer information el-energibesparing och olika spartips hittar du hos Ålands Elandelslag

Sunds bibliotek

Publicerad 19.2.2018
Uppdaterad 7.7.2020