Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt Äldrelag (2020:9) för Åland § 23, skall kommunen minst en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som personen ansökt om.

Med väntetid avses tiden mellan den dag en anhållan om en serviceform har inkommit och den dag den äldre får den tjänst personen anhållit om.

Beviljande av service förutsätter att den äldres servicebehov har utretts i enlighet med 14 § i Äldrelagen.

TJÄNST

GENOMSNITTLIG VÄNTETID(VARDAGAR)

TILLÄGGSINFORMATION

HEMSERVICE

2-7 dygn

I akut situation får klienten service genast.

TRYGGHETSLARM

2-7 dygn

Sker i samarbete med Ålands Telefonbolag.

MÅLTIDSSERVICE

1 dygn

 

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

14 dygn

Beslut fattas utgående från när en komplett ansökan har inkommit och behandlats.

BEDÖMNING AV SERVICEBEHOV

1-7 dygn

Vid brådskande/akuta fall görs bedömningen utan dröjsmål.

PERIODPLATS

1-14 dygn

I akut situation vid ankomst från hemmet inom 1 dygn.

EFFEKTIVISERAT SERVICEBOENDE (ESB)

30-40 dygn

 

 

De genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänster inom äldreomsorgen 1.1.2024-30.6.2024