Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige för två år i taget. Kommunstyrelsen har 5 ledamöter.

Kommundirektören bereder och föredrar ärenden i kommunstyrelsen, som i sin tur bereder ärenden inför fullmäktige.

Till exempel:

  • budget och bokslut
  • tillsättande av nämnder
  • undantag från byggnadsordningen
  • beviljande av tilläggsanslag.

Styrelsen fattar även självständigt beslut i vissa frågor, bland annat om utlåtanden gällande lagförslag. 

Ledamöter 2024-2025

Ordinarie

Nukala-Pengel Christina, ordförande C
Lindholm Johan, vice ordförande MSS
Mattsson Christel SFS
Lönnblad Klas-Göran OBS
Mattsson Lars-Johan CPersonliga ersättare  

Lindholm Dorita (CNP)
Mattsson Christer (JL)
Öström Nina (CM)
Mattsson Mats (KGL)
Berglund Kjell (LJM)