Byggnadstekniska nämnden

Byggnadstekniska nämnden ansvarar för både byggnadsinspektionen och de kommunaltekniska frågorna. Det betyder att nämnden sköter byggnadslov, markplanering och andra byggnadstekniska frågor samt kommunaltekniska frågor som rör vägar, vatten, avlopp och fastigheter.

Byggnadsinspektören/kommunteknikern fungerar som föredragande i fråga om byggnadslovsfrågor och tekniska ärenden.

Byggnadstekniska nämnden

Ordinarie

Ek Tony ordförande
Karlsson Dan vice ordförande
Soroka Vitalii
Eklund Susann
Leino Christine

Ersättare

Lindqvist Christer
Klingberg Benny
Jansson Anders
Söderlund Ove
 Lindholm Dorita