Kontaktpersoner

Kommunen har ingen växelfunktion så ring direkt till personen du vill prata med. 

OBS Viktig information gällande kommunikation via e-post:

På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med kommunens personal via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa, sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter