Kontaktpersoner

Detta är kommunens kontaktpersoner.

OBS Viktig information gällande kommunikation via e-post:

På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med kommunens personal via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa, sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter

Alexandra Andersson

Daghemsföreståndare
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +3584573459642

Alexandra Öijerholm

Speciallärare i barnomsorg
Barn och skola
 1. +358 457 345 4285

Andreas Johansson

Kommundirektör
Kommunen
 1. +3584573457915

Ann Bjurne

Byråsekreterare (måndagar och fredagar)
Kommunen
 1. +358401240744

Anna Karlsson

Vice föreståndare
Barn och skola
 1. +3584573459773

Annika Vördgren

Ansvarig närvårdare
Social service
 1. +3584575801741

Annika Öhman

Lönesekreterare, utbetalning hemvårdsstöd, jobbar måndag - torsdag
Kommunen
 1. +358401240756

Cecilia Johansson

Utbildningschef
Barn och skola
 1. +35818431225

Desirèe Zetterman

Äldreomsorgsledare
Social service
 1. +3584573447176
 2. +3581845433

Eftermiddags- verksamhetsledare

Barn och skola, Sunds skola
 1. +35845734418 30

Erik Nordback

Byggnadsinspektör, kommuntekniker
Bygga och bo
 1. +3584573421022

Gunilla Säll

Specialbarnträdgårdslärare inom NÅHD
Barn och skola
 1. +3584573444299

Jessica Sundström

Tf. Föreståndare
Barn och skola
 1. +3584573441840

Jonna Brunnsteiner

Skolpsykologerna inom NÅHD
Barn och skola
 1. +35818531336

Kenny West

Serviceman
Bygga och bo
 1. +358400794616

Kommunkansliet

Norra Sundsvägen 361, 22520 Kastelholm
Kommunen
 1. +3581843270

KST

Kommunernas socialtjänst k.f.
Social service
 1. +35818532800
 2. www.kst.ax

Köket, skolan

Barn och skola, Sunds skola
 1. +3581845442

Lena Roos-Clemes

Lantbrukssekreterare
Kommunen
 1. 35818431540

Lennart Johansson

Räddningschef
Bygga och bo
 1. +358 18 329 132
 2. +358 457 5221 630

Lärarrum

Barn och skola, Sunds skola
 1. +3584573459773

Malin Ölund

Bibliotekssekreterare
Kultur och Fritid, Biblioteket
 1. +3581845978

Malin Ölund

Bibliotekssekreterare
Kultur och Fritid
 1. +3581845978

Maria Lasén-Back

Skolföreståndare
Barn och skola, Sunds skola
 1. +3584573441840

Marika Willstedt

Ekonomichef
Kommunen
 1. +358401240753

Mia Schütten

Byråsekreterare (info, fakturor, m.m.)
Kommunen
 1. +358401240773

Peter Lindeman

Fastighetsskötare
Bygga och bo
 1. +3584573134616

Tallgården serviceboende

Personal
Social service
 1. +3584573433857
 2. +3581845911

Tallgården serviceboende

Köket
Social service
 1. +3581844031

Tosarby daghem

Köket
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +3584573458919
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 10.8.2018