Kontaktpersoner

Detta är kommunens kontaktpersoner.

Alexandra Andersson

Daghemsföreståndare (från 01.08.2018)
Barn och skola
 1. +358 18 43887

Ann-Mari Öster-Karlsson

Byråsekreterare
Kommunen
 1. +358 18 432720

Anna Aakula

Socialarbetare
Social service
 1. +358 18 432726
 2. +358 40 7243800

Annika Vördgren

Vice föreståndare, ansvarig närvårdare
Social service
 1. +358 457 8011741

Annika Öhman

Lönesekreterare
Kommunen
 1. +358 18 432729

Eftermiddags- verksamhetsledare

Barn och skola, Sunds skola
 1. +358 457 344 18 30

Erik Nordback

Byggnadsinspektör, kommuntekniker
Bygga och bo
 1. +358 18 432722
 2. +358 457 3421022

Fanny Mörn

Familjearbetare
Social service
 1. +358 18 432731
 2. +358 457 3451538

Frank Ottesen

Fritidsledare
Kultur och Fritid
 1. +358 18 432721
 2. +358 40 5962876

Jens Andersén

Kommundirektör
Kommunen
 1. +358 18 432723
 2. +358 457 3443850

Julia Fagerlund

Familjearbetare
Social service
 1. +358 18 432731
 2. +358 457 3439347

Kenny West

Serviceman
Bygga och bo
 1. +358 40 0794616

Kommunkansliet

Växel, Norra Sundsvägen 361, 22520 Kastelholm
Kommunen
 1. +358 18 43270

Köket

Barn och skola, Sunds skola
 1. +358 18 45442

Linda Enlund-Jansson

Vice föreståndare
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43882

Lisbeth Brunila

Daghemsföreståndare, barnomsorgsledare
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43887

Lärarrum

Barn och skola, Sunds skola
 1. +358 18 45872

Maria Lasen-Back

Skolföreståndare (från 01.08.2018)
Barn och skola
 1. +358 18 45441

Marika Willstedt

Ekonomichef
Kommunen
 1. +358 18 432725

Mia Schütten

Byråsekreterare, löneredovisare
Kommunen
 1. +358 18 432727

Peter Lindeman

Fastighetsskötare
Bygga och bo
 1. +358 457 3134616

Sani Gustafsson

Äldreomsorgsledare, servicehusföreståndare
Social service
 1. +358 18 45433

Sebastian Sundblom

Skolföreståndare
Barn och skola, Sunds skola
 1. +358 18 45441

Sonja Berglund

Bibliotekarie
Kultur och Fritid, Biblioteket
 1. +358 18 45978

Susann Peltonen

Socialsekreterare, barnatillsyningsman
Social service
 1. +358 18 432730
 2. +358 40 3532122
 3. +358 18 47930 Vårdö/torsdagar

Tallgården serviceboende

Personal
Social service
 1. +358 18 45911

Tallgården serviceboende

Köket
Social service
 1. +358 18 44031

Tosarby daghem

Sjöbacken
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43882

Tosarby daghem

Solsidan, köket
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43976

Tosarby daghem

Stjärnåsen
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43738

Tosarby daghem

Köket
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43976

Tosarby daghem

Tosarby daghem, Solängsvägen 12, 22520 Kastelholm
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43887
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 12.4.2018