Kontaktpersoner

Detta är kommunens kontaktpersoner.

OBS Viktig information gällande kommunikation via e-post:

På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med kommunens personal via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa, sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter

Alexandra Andersson

Daghemsföreståndare
Barn och skola
 1. +358 18 43887

Andreas Johansson

Kommundirektör
Kommunen
 1. +358 457 3457 915
 2. +358 18 432723

Ann-Mari Öster-Karlsson

Byråsekreterare
Kommunen
 1. +358 18 432721

Annika Vördgren

Ansvarig närvårdare
Social service
 1. +358 457 5801 741

Annika Öhman

Lönesekreterare
Kommunen
 1. +358 18 432729

Desirèe Zetterman

Äldreomsorgsledare
Social service
 1. +358 18 45433
 2. +358 457 3447 176

Eftermiddags- verksamhetsledare

Barn och skola, Sunds skola
 1. +358 457 344 18 30

Elvira Jansson

Fritidsledare
Kultur och Fritid
 1. +358 457 345 9422
 2. +358 18 432 730

Erik Nordback

Byggnadsinspektör, kommuntekniker
Bygga och bo
 1. +358 18 432722
 2. +358 457 3421022

Gunilla Säll

Specialbarnträdgårdslärare inom NÅHD
Barn och skola
 1. +3584573444299

Jonna Brunnsteiner

Skolpsykologerna inom NÅHD
Barn och skola
 1. +358 18 431 222

Kenny West

Serviceman
Bygga och bo
 1. +358 40 0794616

Kommunkansliet

Växel, Norra Sundsvägen 361, 22520 Kastelholm
Kommunen
 1. +358 18 43270
 2. +358 457 345 6580

KST

Kommunernas socialtjänst k.f.
Social service
 1. +358 18 532 800
 2. www.kst.ax

Köket, skolan

Barn och skola, Sunds skola
 1. +358 18 45442

Lena Roos-Clemes

Lantbrukssekreterare
Kommunen
 1. 358 18 431540

Linda Enlund-Jansson

Vice föreståndare
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43882

Lärarrum

Barn och skola, Sunds skola
 1. +358 18 45872

Maria Lasén-Back

Skolföreståndare
Barn och skola
 1. +358 18 45441

Marika Willstedt

Ekonomichef
Kommunen
 1. +358 18 432725

Matilda Nordberg

Bibliotekarie
Kultur och Fritid, Biblioteket
 1. +358 18 45978

Mia Schütten

Byråsekreterare
Kommunen
 1. +358 18 432727

Peter Lindeman

Fastighetsskötare
Bygga och bo
 1. +358 457 3134616

Stefanie Grüssner-Andersson

Specialbarnträdgårdslärare inom NÅHD
Barn och skola
 1. +358457345425

Tallgården serviceboende

Personal
Social service
 1. +358 18 45911

Tallgården serviceboende

Köket
Social service
 1. +358 18 44031

Tosarby daghem

Sjöbacken
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43882

Tosarby daghem

Solsidan, köket
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43976

Tosarby daghem

Stjärnåsen
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43738

Tosarby daghem

Köket
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43976

Tosarby daghem

Tosarby daghem, Solängsvägen 12, 22520 Kastelholm
Barn och skola, Tosarby daghem
 1. +358 18 43887
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 10.8.2018