Renhållningskort

Tillsammans med din faktura för avfallshantering skickar vi även ut ett renhållningskort. På kortet ska du skriva det namn och kundnummer som står på fakturan.

Kom ihåg att ta med dig ditt renhållningskort när du lämnar avfall. Kortet ska kunna uppvisas vid behov.

För ett nytt kort debiterar vi 20 euro.