Hyreslägenheter

Våra hyreslägenheter och ansökningsblankett till bostadskön.

Hyresbostäder

Kommunen har 36 st. hyreslägenheter. Lägenheterna är till största delen belägna i radhus. Är ni intresserad av hyreslägenheter, kontakta Erik Nordback eller Mia Schütten för vidare information.

Vid Tallgården, servicehus med heldygnsomsorg, finns 26 st. rum för stadigvarande boende och 2 st. periodrum. För plats vid Servicehuset Tallgården kontakta äldreomsorgsledaren, Desireé Zetterman.

Kommunen har en bostadskö i vilken man ställer sig genom att lämna in en ansökan om hyreslägenhet med bilagor.

Ansökan är i kraft i tre månader, möjlighet till förlängning före tiden går ut.

Fakturering av hyror hanteras av Mia Schütten