Elektronisk anslagstavla

Här hittar du våra meddelanden (kungörelser) och möteskallelser.

Publicerad 10.2.2021 11:52 | Uppdaterad 10.2.2021 12:03

Meddelande från Ålands Landskapsregering om trafikomläggning Bomarsundsbron 11.2.2021. Närmare beskrivning i bilagan.

Publicerad 19.1.2021 12:24

Kommunfullmäktige kallelse möte nr 1 den 26 januari 2021

Publicerad 14.12.2020 10:19

Kommunstyrelsens möte nummer 10, den 21 december 2020, kallelse

Publicerad 3.12.2020 09:25

Ålands kommunförbunds stämma protokoll 27 november 2020.

 

Publicerad 16.11.2020 14:55

Kommunstyrelsens möte nr 9, 23.11.2020 kallelse

Publicerad 5.11.2020 10:42

Byggnadstekniska nämnden kallelse nr 9, 12 november 2020

Publicerad 26.10.2020 08:59

Kallelse till kommunstyrelsens möte den 2 november 2020

Publicerad 17.8.2020 09:39

Kallelse till kommunstyrelsemöte den 24.08.2020

Publicerad 25.6.2020 12:28 | Uppdaterad 26.6.2020 13:04

Kallelse till byggnadstekniska nämndens möte nr 6 den 2 juli 2020

Sidor

Publicerad 19.3.2018
Uppdaterad 26.11.2019