Elektronisk anslagstavla

Här hittar du våra meddelanden (kungörelser) och möteskallelser.

Publicerad 10.11.2021 14:03

Sunds kommun, taxor och avgifter 2022. Fastställd av kommunfullmäktige 09.11.2022

Publicerad 2.11.2021 09:27 | Uppdaterad 2.11.2021 13:02

Kommunfullmäktige sammanträder 9.11.2021 kl 18:30

Publicerad 25.10.2021 14:30

Kommunstyrelsen sammanträder 1 november 2021 kl. 18.30 på kommunkansliet i Sund.

Publicerad 8.10.2021 09:31 | Uppdaterad 8.10.2021 09:33

Ett förslag till generalplan för byarna och del av byarna: Berg 401, Kastelholm 412, Sundby 424, Tosarby 426 jämte beskrivning enligt kommunstyrelsens beslut § 119/4.10.2021 har tagits fram.  

Publicerad 5.10.2021 12:36 | Uppdaterad 5.10.2021 12:37

Kommunfullmäktige sammanträder 12.10.2021 kl 18:30

Publicerad 22.9.2021 15:56

Kallelse till NÅUD Förbundsstyrelsemöte 29.9.2021

Publicerad 13.9.2021 14:19

Utbildningsnämnden håller möte 20.9.2021 kl. 16.00 i Sunds skolas matsal.

Publicerad 26.8.2021 14:12

Byggnadstekniska nämnden håller möte nr 7, 2.9.2021 kl 19.00

Publicerad 26.8.2021 14:03

Kallelse till omsorgsnämndens möte nr 4, 30.8.2021 kl 18.30

Publicerad 25.8.2021 12:38 | Uppdaterad 25.8.2021 12:40

Samrådsmöte

Enligt plan- och bygglagen § 30, gällande:
Förslag till detaljplan för Svensböle industriområde.

Torsdagen den 16 september kl. 19.00 på skolan i Finby.

Sidor

Publicerad 19.3.2018
Uppdaterad 26.11.2019