Elektronisk anslagstavla

Här hittar du våra meddelanden (kungörelser) och möteskallelser.

Publicerad 27.5.2021 14:46

Byggnadstekniska nämnden håller möte 3.6.2021 kl 19.00. Kallesen finns som bilaga.

Publicerad 30.4.2021 09:00 | Uppdaterad 30.4.2021 10:37

Kallelse Förbundsstyrelsen NÅUD 2/2021, 5.5.2021 kl 16.30 GHS matsal.

Publicerad 24.3.2021 14:46

Kallelse till Norra Ålands Högstadiedistrikt, förbundsfullmäktige 8.4.2021 kl 16.00

 

Publicerad 22.3.2021 14:02

Byggnadstekniska nämnden möte nummer 3 den 29 mars, kallelse

Publicerad 8.3.2021 14:44 | Uppdaterad 8.3.2021 14:48

Utbildningsnämnden kallelse 15.3.2021 Sunds skola kl 16.00

Publicerad 15.2.2021 12:59

Kommunfullmäktiges möte nr 2, 23 februari 2021 kl 18.30, kallelse.

Publicerad 10.2.2021 11:52 | Uppdaterad 10.2.2021 12:03

Meddelande från Ålands Landskapsregering om trafikomläggning Bomarsundsbron 11.2.2021. Närmare beskrivning i bilagan.

Publicerad 19.1.2021 12:24

Kommunfullmäktige kallelse möte nr 1 den 26 januari 2021

Publicerad 14.12.2020 10:19

Kommunstyrelsens möte nummer 10, den 21 december 2020, kallelse

Publicerad 3.12.2020 09:25

Ålands kommunförbunds stämma protokoll 27 november 2020.

 

Sidor

Publicerad 19.3.2018
Uppdaterad 26.11.2019