Utställningar och aktiviteter

Aktuella utställningar på biblioteket

Elever tolkar åländska konstverk
Våren 2022 gjorde elever vid Sunds skola egna tolkningar av åländska målningar. Elevverken visas upp i biblioteket under hela sommaren.

Biblioteket 100 år
2022 firar vi att Sund har haft ett kommunalt stambibliotek i 100 år! 1922 var biblioteket inrymt i kommunens hus och har sedan bytt plats många gånger. Under sommaren visas biblioteksböcker som fanns med i den allra första samlingen.

Publicerad 19.2.2018
Uppdaterad 14.6.2022