Fakturering

Fakturering:

Elektronisk faktura

Läs informationen i bilagan om fakturor och e-fakturor

E-post faktura;

Du kan skicka en faktura på e-post till oss på adress info@sund.ax

Pappersfaktura;

Pappersfakturor riktas till Sunds kommunkansli. Märk fakturorna tydligt med beställarreferens/mottagare.

Adressen är;

Norra Sundsvägen 631

22520 Kastelholm

 

Publicerad 2.7.2018
Uppdaterad 14.11.2019