Omsorgsnämnden

Äldreomsorgsledaren bereder och föredrar ärenden som gäller äldreomsorgen i omsorgsnämnden för Sunds kommun. Nämnden ger förslag till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige. Det kan bland annat gälla budget, taxor, bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om. 

Den gemensamma socialnämndens uppgifter avslutades per 31.12.2020. Uppgifterna handhas av Kommunernas Socialtjänst k.f (KST) från och med 1.1.2021

Omsorgsnämnden

Ordinarie

Johansson Petter, ordförande
Kortman Annika
Lindholm Johan
Nukala-Pengel Christina

Ersättare

Järvinen Rikard
Lindström-Winé Sonja
Schütten Erik
Nyman Johanna
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 13.10.2022