Deponering

Till återvinningscentralen, som sköts av Svinryggens Deponi AB, kan hushåll och fritidsfastigheter lämna:

  • 5 stycken 200 liters säckar med brännbart hushållsavfall (1m3) per månad
  • kartong och papp
  • glas
  • plast: bygg- och ensilageplast, plastmöbler
  • metall
  • problemavfall
  • träavfall: rent eller ytbehandlat trä, impregnerat trä ska sorteras
  • däck
  • elektronik

Till mottagningshallen kan du också lämna in möbler, elektronik och byggmaterial som är i gott skick och kan vara till nytta för andra. Personalen på återvinningscentralen har rätt att granska materialet innan det förs in till mottagningshallen.

Du hittar till återvinningscentralen genom att från Sundsvägen köra in på Domarbölevägen. Sväng höger vid första vägskälet och kör rakt fram tills du ser centralen till vänster. För närmare vägbeskrivning se kartan som finns i menyn Avfallshantering.

 

Sund

Publicerad 14.2.2018
Uppdaterad 30.5.2018