Trafikomläggning Bomarsundsbron

Publicerad 10.2.2021 11:52 | Uppdaterad 10.2.2021 12:03

Meddelande från Ålands Landskapsregering om trafikomläggning Bomarsundsbron 11.2.2021. Närmare beskrivning i bilagan.

Publicerad 10.2.2021
Uppdaterad 10.2.2021