Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har sammanlagt 13 ledamöter. Kommunfullmäktiges ledamöter utses genom allmänna val vart fjärde år. 

Nuvarande kommunfullmäktige i Sund tillträdde den 1.1.2020. Nästa val till kommunfullmäktige sker hösten 2023.

Folkvalda politiker

För närvarande är Centern representerade med 7 ledamöter i kommunfullmäktige, från Sundslistan 5 ledamöter och Obunden 1.

Kommundirektören fungerar som sekreterare i fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande är i regel närvarande vid fullmäktiges möten. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Ordinarie ledamöter

Lindholm Dorita, ordförande Centern
Lindholm Johan, 1:a vice ordförande Sundslistan
Eklund Susann, 2:a vice ordförande Obunden
Klingberg Benny Centern
Schütten Erik Sundslistan
Järvinen Rikard Centern
Lindeman Fredrik Centern
Kortman Annika Sundslistan
Ek Tony Centern
Lindqvist Christer Centern
Vesterlund Heljä Centern
Lindström-Winé Sonja Sundslistan
Nyman Ann-Charlott Sundslistan
   

 

Ersättare  

Carlsson Ann Obunden
Renfors Ann-Chatherine Obunden
Schütten Mia Sundslistan
Johansson Petter Centern
   
   

 

 
 

 

Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 22.9.2020