Vattenledningar

16.10.2020 Flera abonnenter har fortfarande problem med vattenkvalitén, att vattnet är grumligt. Ledningsnätet spolas successivt igenom och på flera punkter så har vattnent gått från grumligt till klart. Det kan ligga grumligt vatten kvar i de mindre ledningarna som leder till enskilda hus, trots att huvudledningen är okej. Därför så kan enskilda behöva ha vatten på en stund så att vattnet blir klart.

 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har sammanlagt 13 ledamöter. Kommunfullmäktiges ledamöter utses genom allmänna val vart fjärde år. 

Nuvarande kommunfullmäktige i Sund tillträdde den 1.1.2020. Nästa val till kommunfullmäktige sker hösten 2023.

Folkvalda politiker

För närvarande är Centern representerade med 7 ledamöter i kommunfullmäktige, från Sundslistan 5 ledamöter och Obunden 1.

Kommundirektören fungerar som sekreterare i fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande är i regel närvarande vid fullmäktiges möten. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Ordinarie ledamöter

Lindholm Dorita, ordförande Centern
Lindholm Johan, 1:a vice ordförande Sundslistan
Eklund Susann, 2:a vice ordförande Obunden
Klingberg Benny Centern
Schütten Erik Sundslistan
Järvinen Rikard Centern
Lindeman Fredrik Centern
Kortman Annika Sundslistan
Ek Tony Centern
Lindqvist Christer Centern
Vesterlund Heljä Centern
Lindström-Winé Sonja Sundslistan
Nyman Ann-Charlott Sundslistan
   

 

Ersättare  

Carlsson Ann Obunden
Renfors Ann-Chatherine Obunden
Schütten Mia Sundslistan
Johansson Petter Centern
   
   

 

 
 

 

Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 22.9.2020