Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har sammanlagt 13 ledamöter. Kommunfullmäktiges ledamöter utses genom allmänna val vart fjärde år. 

Nuvarande kommunfullmäktige i Sund tillträdde den 1.1.2016. Nästa val till kommunfullmäktige sker hösten 2019.

Folkvalda politiker

För närvarande är Liberalerna representerade med 5 ledamöter i kommunfullmäktige, Centern med 4 ledamöter, socialdemokraterna med 2 ledamöter och Moderaterna med 2 ledamöter.

Kommundirektören fungerar som sekreterare i fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande är i regel närvarande vid fullmäktiges möten. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Ordinarie ledamöter

Lindholm Dorita, ordförande Centern
Larpes Gard, 1:a vice ordförande Liberalerna
Mattsson Christer, 2:a vice ordförande Moderaterna
Berglund Tom Centern
Svahn Didrik Liberalerna
Kortman Annika Socialdemokraterna
Frank Veronika Socialdemokraterna
Olin Camilla Liberalerna
Lindqvist Christer Centern
Karlsson Anna Liberalerna
Johansson Ingegerd Moderaterna
Berglund Jan-Erik Centern
Karlsson Karin Liberalerna

 

Ersättare  

Eklund Susann Liberalerna
Ek Tor-Åke Liberalerna
Göstas Agneta Liberalerna
Carlsson Ann Obundna
Lindeman Fredrik Centern
Wennström Mikael Centern
Johansson Petter Centern
Ek Tony Socialdemokraterna
Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 8.6.2018